top of page

Poniżej zamieszczane są wybrane teksty i opracowania teoretyczne, dotyczące projektowania i działalności OBMS. Nie są systematyzowane, jedynie umieszcane w kolejności mniej więcej chronologicznej. Wybór jest autorski, wynika również z dostępności poszczególnych opracowań w odpowiedniej dla publikacji formie. Baza będzie systematycznie poszerzana o nowe, lub odnalezione teksty.

Dokumentacja w procesie habilitacji

W 2020 roku uzyskałem habilitację. Jest ona ze swej definicji rodzajem podsumowania dorobku. Choć dokumentacja w tym procesie podporządkowana jest licznym, formalnym wymogom Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów, może być interesującym uzupełnieniem portfolio. Z tego względu publikuję niżej trzy, główne dokumenty tego procesu: autoreferat, dokumentację dzieła habilitacyjnego i wykaz dorobku twórczego.

Sprzężenie dodatnie - tekst pokonferencyjny

Tekst pokonferencyjny na podstawie referatu wygłoszonego na II Międzynarodowej Konferencji Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN 2018 - NADMIAR.

POBIERZ

Sprzężenie dodatnie - prezentacja

Prezentacja z wystąpienia na konferencji "Fair design 2018" - NADMIAR. Dla osób, które nie były na konferencji lub dla lepszego zrozumienia, polecam również wyjaśniający nieco więcej tekst pokonferencyjny, załączony osobno.

POBIERZ

Symulatory - wirtualny spacer

Zapraszam do zwiedzenia wystawy Symulatory, która odbyła się w Salonie Akademii w Warszawie w maju 2016. Wystawa zarejestrowana została w postaci wirtualnego spaceru przez firmę 360stopni.eu.

OBEJRZYJ

Symulatory - katalog wystawy

Katalog wystawy SYMULATORY. Oprócz opisów i ilustracji obiektów zawiera krótki tekst o OBMS (Ośrodku Badania Mediów Sztuki) oraz komentarz do kolekcji prezentowanych obiektów.

POBIERZ

Apologia nieróbstwa - tekst pokonferencyjny

Tekst pokonferencyjny na podstawie referatu wygłoszonego na I Międzynarodowej Konferencji Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN 2015 - AKTYWNOŚĆ,

POBIERZ

Apologia Nieróbstwa - prezentacja

Wzbogacona o krótkie komentarze prezentacja z wystąpienia na konferencji "Fair design 2015". Odbywająca się pod hasłem "Design wobec wyzwań współczesności" konferencja w tym roku dotyczyła problemu aktywności, zaś wystąpienie, jak głosi tytuł - nieróbstwa.

POBIERZ

Gry Dizajnu

Komentarz do doktorskiej pracy kwalifikacyjnej, będęcy fabularyzowanym, przedłużonym studium przypadku mojej współpracy z firmą Innova - producentem urządzeń fiskalnych. Dokument o tyle ciekawy, że obejmuje długi, około dziesięcioletni okres współpracy, począwszy od narodzin firmy i jednocześnie mojego startu w zawodzie projektanta, W tym czasie powstało kilkanaście projektów wzorniczych, spośród których większość została wdrożona a spora część tego dorobku, opisana w komentarzu.

POBIERZ

PPI - Podstawowe Pytanie Ignorancji

PPI to artykuł o biennale designu w St Etienne, w roku 2009, opublikowany na łamach czasopisma 2+3D #30/2009. Podejmuje ironiczą polemikę ze szczególnym gatuniem designu festiwalowego, który uprawiany jest z lubością do dziś, przez co tekst pozostaje w opinii autora nadal aktualny. (W załączonym pliku - od strony 9.)

POBIERZ

Archiwalne teksty OBMS

Większość tekstów OBMS zebranych w tym zbiorze powstało w początkowym okresie jego działania. Są to krótkie myśli i spostrzeżenia warsztatowe. Niewielka ich część opublikowana została w katalogu wystawy "Gabinet Obiektów Daniela Zielińskiego" w 1998 roku.

Mimo upływu czasu i dość hermetycznego języka, teksty te pozostają w większości aktualne, lub przynajmniej możliwe do odniesienia zarówno do starszych, jak i nowszych realizacji OBMS. Aby nie zakłócić pierwotnych, często subtelnych gier językowych i dać mozliwość zapoznania się z wieloma, powiązanymi ideowo tekstami, zdecydowałem opublikować je w oryginalnej wersji, bez przeróbek i uaktualnień, w jednym, archiwalnym dokumencie,

OTWÓRZ

 

Please reload

bottom of page