top of page

OBMS - Ośrodek Badania Mediów Sztuki, powstał pod koniec ubiegłego wieku,
jako jednoosobowa, fikcyjna instytucja zajmująca się studiami nad nieklasycznymi środkami przekazu artystycznego.

W ramach działań OBMS powstało kilkadziesiąt  przedmiotów służących badaniu różnych aspektów warsztatu.

Niektóre z obiektów przejawiają cechy przekazu podejmującego problemy pozawarsztatowe. W niniejszej galerii przedstawiono wybrane artefakty tej, prowadzonej z przerwami, choć do dziś kontynuowanej działalności.

bottom of page