top of page

foto: Emilia Zielińska

Daniel Zieliński

 

Projektant wzornictwa, ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie w roku 1997,
w roku 2010 obronił doktorat, zaś w 2020 uzyskał habilitację. Pracuje jako profesor uczelni, prowadzący Pracownię Projektowania Krytycznego na tymże wydziale oraz jako niezależny projektant i artysta.

Specjalizuje się w projektowaniu produktu, głównie urządzeń elektronicznych, W latach 2001-2015 współpracował z firmą Innova SA, dla której wykonał większość projektów wzorniczych urządzeń fiskalnych. Rozwinięciem tej aktywności jest także współpraca z firmą iPOS.  Dla firmy Vigo System projektował kamery termograficzne serii V50/60, V55/65. Od roku 2015 współpracuje również z firmą Inventia, dla której wykonał szereg projektów urządzeń pomiarowych. Wspólnie z Marią Górską wykonywał projekty dla Muzeum Narodowego w Warszawie (m. in. wystawy Złoty Wiek Malarstwa Niderlandzkiego – 2007, Kolekcje Wzornictwa – 2008, Ceramika Rafaela – 2010, Wywyższeni - 2012, projekt przebudowy Galerii Malarstwa Europejskiego – 2008), Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej przy MNW w Warszawie (Wystawa Potencjał – 2005), oraz ASP i Zachęty (wystawa Sztuka Wszędzie – 2012).

Drugim biegunem działalności Daniela Zielińskiego jest  OBMS - jednoosobowy Ośrodek Badania Mediów Sztuki. Ta powstała pod koniec XX w. fikcyjna instytucja, służy jako obudowa artystycznych działań autora. Obiekty powstałe w ramach OBMS to narzędzia studiów nad warsztatowymi problemami  sztuki, które umożliwiają również ich interpretację w kontekście problemów współczesnej kultury. Większość obiektów to prototypy, powstałe w kilku zaledwie egzemplarzach. Przykładami prac tego typu są: Uchwyt do noszenia swego przedramienia - 1998, Organizator Czasu - 1998, Organizator Kodu Optycznego - 2000, Muliclicker - 2008, Stator - 2012, Smartgame - 2015.

Wszystkie projekty autor sygnuje kolistym symbolem, będącym rodzajem firmowego logo. 

Projekty Daniela Zielińskiego prezentowane były na wystawach w kraju i za granicą. W 1998 roku na indywidualnej wystawie Gabinet Obiektów Daniela Zielińskiego w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, prezentowane były prace z wczesnej fazy aktywności OBMS, (np. UFO, In-spektor, Uchwyt do noszenia swego przedramienia). Wiele projektów prezentowanych było na wystawach zbiorowych: m.in. Design Młodych – IWP Warszawa - 1998, Spotkanie – wystawa z okazji stulecia ASP w Warszawie - 2004, Biennale Designu w St-Etienne - 2004 (gdzie m.in. zrealizowano prototyp Water Umbrella), Wobec Konsumpcji – Cieszyn i Budapeszt - 2005, design.pl – Warszawa - 2006, Bio Design - Ljubljana – 2008,
Z drugiej strony rzeczy - Muzeum Narodowe w Krakowie - 2018.

Daniel Zieliński jest także laureatem konkursów projektowych. (W 1996 na Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie, w konkursie Lampa – wyróżnienie za pracę Światło Osobiste, w 1998 również w krakowskim Biennale, w konkursie Zegar III nagroda za pracę Tondo, zaś w roku 2000, w kolejnej edycji Biennale,
w konkursie Zabawka II nagroda za pracę OKO). Wspólnie z Marią Górską w 2000 roku otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie Nagoya Design Do!
za pracę Water Umbrella, zaś w 2008 roku Special Mention w konkursie urbanistycznym Tangshan Earthquake Memorial Park Ideas Design Competition,
za projekt urbanistyczno-architektoniczny pomnika ofiar trzęsienia ziemi. Był również członkiem Jury
w wielu konkursach projektowych.

W dorobku Daniela Zielińskiego znajdują się również publikacje z dziedziny designu, głównie dla pism Architektura i 2+3D.

Od roku 2003 jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, od roku 2007 jest w składzie Zarządu a w latach 2019-2022 był jego Prezesem.

 

kontakt:

www.o.diz.pl

o@diz.pl

 

bottom of page