top of page
Stator podczas testów w przestrzeni prywatnej
Stator - aktywne emitery sygnału optycznego

Stator, czyli Symulator Obecności 

1. Co to jest Stator i jakie jest jego zastosowanie.

Stator jest symulatorem fizycznej i emocjonalnej obecności osobowej, przeznaczonym do użytku laboratoryjnego, wystawienniczego, lub indywidualnego (domowego). Ze względu na własności fizyczne, skalę i technologie wykonania, przeznaczony jest raczej do użytkowania we wnętrzach, lub przestrzeniach półotwatych, przy czym mogą one mieć charakter prywatny, półpubliczny (publiczny z ograniczoną dostępnością), lub całkowicie publiczny.

2. Sposób działania.

Stator działa na płaszczyznach symbolicznej i emocjonalnej. Obecność symulowana jest  poprzez fizyczne własności obiektu o skali i proporcjach zbliżonyvch do postaci ludzkiej. Dodtkowo, symulacja intensytwnie wspomagana jest przez ciągły sygnał optyczny o długości fali  450 nm, emitowany z dwóch punktów, usytuowanych w odległości 100 mm od siebie, na wysoości względnej 1650 mm. Taki dobór właściwości geometrycznych (rozstaw i wysokość punktów) wymusza intuicyjne odniesienie do archetypu patrzącej, obserwującej postaci, zaś długość emitowanej fali i jej intensywność zostały tak dobrane, by zminimalizować wpływ na otoczenie w sensie fizycznym (w szczególności zjawisko tzw. zaśmiecenia świetlnego), oraz w sensie znaczeniowo-emocjonalnym (długość fali 450 nm postrzegana jest jako stosunkowo neutralne znaczeniowo światło niebieskie).

bottom of page