top of page

Fair Design 2015


Jako ostatni prelegent, miałem przyjemność zamknąć swym wystąpieniem dwudniową konferencję Fair Design 2015.

Pierwsza z planowanych w cyklu dwuletnim, międzynarodowych konferencji teorii i krytyki designu, pod hasłem "design wobec wyzwań współczesności", w tym roku poświęcona była problemowi aktywności. Pozostając w zgodzie z własnymi przekonaniami i ironiczną metodą reagowania na świat, wygłosiłem "Apologię nieróbstwa". Ponieważ wystąpienie spotkało się z zainteresowaniem wielu osób, umieszczam "na gorąco", w zakładce TEOR, wzbogaconą o krótkie komentarze prezentację. W niedalekiej przyszłości, w ramach publikacji pokonferencyjnej, zostanie zaprezentowane pełniejsze podsumowanie. Być może uda się też umieścić video, dla osób, które nie dotrwały do końca wydarzenia.

Serdecznie dziękuję organizatorom i inicjatorom (w szczególności Magdzie Kochanowskiej i Józkowi Mrozkowi) za zaproszenie mnie na to wydarzenie. Pozdrawiam też z tego miejsca pozostałych, wyśmienitych prelegentów (szczególnie Alka Tarkowskiego i Pawła Pokutyckiego), oraz uczestników.

więcej informacji na fair-design.pl

bottom of page