top of page

Współczesne projektowanie nie ogranicza się do projektowania zewnętrznej powłoki, kształtu przedmiotów, nie ogranicza się również wyłącznie do rozwiązywania problemów, np. użytkowych, technicznych, czy nawet społecznych. Projektowanie jest niezwykle bogatą, trudną do prostego zdefiniowania dyscypliną, której istotną cechą jest możliwość wikłania ludzi i przedmiotów w swoistą grę, której reguły zmieniają się wraz ze zmianą stanu ich wzajemnej zależności, a której podstawowym tworzywem jest nasze materialne i kulturowe otoczenie. O jakości pracy projektanta świadczy zaś nie tylko umiejętność kształtowania materii, umiejętność formułowania założeń, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów, a nawet nie tylko umiejętność wikłania i prowadzenia wspomnianej gry. O jakości pracy projektanta nade wszystko, niezmiennie świadczy świadomość celu i skutków jego działań. Jednak jakość pracy projektanta nie przekłada się bezpośrednio na jakość produktu, który otrzyma użytkownik. Jeżeli produkt ów ma być wytwarzany przemysłowo, seryjnie, to aby pozostał spójny – w procesie jego wdrożenia niezbędna jest ścisła współpraca i pełne porozumienie pomiędzy projektantem a producentem. Świadom tej konieczności przedstawiam Państwu swoje podejście do zawodu i wybór dotychczas wykonanych projektów. Mam nadzieję, że przyczyni się to do nawiązania dobrej współpracy i powstania wielu, nowych produktów. 

 

O to znak moich projektów, zarazem przedsięwzięcie które skupia szeroki wachlarz usług projektowych i działalność na obszarze sztuki. W obszarze projektowania, proponowany model współpracy ukształtował się w oparciu o doświadczenie i obserwację specyfiki polskiego rynku usług projektowych. Stanowi on w moim przekonaniu rozwiązanie optymalne dla małych, średnich, lecz również i większych zleceniodawców, którzy poszukują elastycznego, nowoczesnego modelu współpracy, szczególnie w obszarze projektowania urządzeń wysokich technologii (elektroniki profesjonalnej, osobistej, sprzętu użytku domowego) i innych obiektów o podobnej skali. W swej pracy wykorzystuję nowoczesne, optymalnie dobrane narzędzia projektowania oparte o zaawansowane, komputerowe modelowanie, konstruowanie, wizualizację i prototypowanie 3D.  Oferuję szeroki zakres usług, począwszy od analizy funkcjonalnej, technologicznej i kulturowej, poprzez projekty koncepcyjne, modele imitacyjne, wizualizacje, do projektów kompleksowych, z opracowaniem inżynierskim, dokumentacją wykonawczą, oraz autorskim nadzorem nad wdrożeniem produktu. Korzystam z wysokiej klasy oprogramowania, które gwarantuje pełną zgodność ze standardami przemysłowymi (dokumentacja w formatach STEP, IGES, PARASOLID). Współpraca oparta jest na indywidualnym dostosowaniu do potrzeb zadania. Staram się minimalizować wszelkie, zbędne koszty, dlatego bazuję na modelu freelance, co gwarantuje, że w cenę projektu nie są wliczone (wysokie często) koszty utrzymania firmy (lokal, sekretariat, pracownicy...). O to nie firma a jeden, efektywny, sprawdzony człowiek. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu via email. Ze względu na różnorodność, odmienną specyfikę każdego zadania projektowego, osobisty kontakt pozostaje niezastąpiony. 

 

Z poważaniem 
Daniel Zieliński 

o@diz.pl

 

bottom of page