top of page

Start blogu wraz z nową stroną o.diz.pl

Nie definiuję sztywno zaresu, formy, ani częstotliwości wpisów. Pojawiać się więc będą zapewne nieregualrnie, w zależności od okoliczności, stanu umysłu i chęci. Dotyczyć będą zapewne wszystkich rodzajów mojej aktywności, ale także spraw wokół. Różnych. Do zobaczenia.

bottom of page